Zilele Tehnicii Studenţeşti Craiova 2017


”Zilele Tehnicii Studenţeşti” (ZTS) Craiova 2017 va fi organizat la nivel național, luând în considerare experienţa ediţiilor trecute.
Creat ca răspuns la nevoia de afirmare a tinerilor pasionaţi de tehnică şi cercetare ştinţifică, ”Zilele Tehnicii Studenţeşti” a ajuns un proiect cu tradiție fiind la cea de-a IX-a ediție.

Vom organiza o serie de acţiuni în scopul stimulării creativităţii tinerilor şi promovarea de măsuri cadru pentru valorificarea superioară a acestui potenţial. Principalele acţiuni urmărite în desfăşurarea programului sunt:
– prezentare firme;
– prezentare lucrări participanţi;
– colectare de CV-uri;
– vizite tehnice.
Rezultatele proiectului se vor materializa prin creşterea interesului tinerilor pentru cercetarea ştiinţifică, prin promovarea acestora în rândul firmelor de specialitate. Totodată, aceştia vor dobândi experienţă şi se vor familiariza cu tehnica de vârf, spiritul de competiţie şi standardele impuse la nivel naţional.

Înscrierile se realizează până la data de 01 Mai accesând următorul link:http://tiny.cc/zts2017

Eveniment Facebook: https://goo.gl/ZY0gan

Cazarea și masa sunt asigurate pentru participanții din alte centre universitare.

Domenii și subdomenii:
IT&C
Compilatoare
Sisteme de operare
Modelarea și evaluarea performanțelor sistemelor de calcul
Comerț electronic
Securitatea datelor
Inteligentă Artificială
Aplicații în rețele
Sisteme expert
Baze de date
Software industrial
Algoritmică
Programare în limbaj de asamblare
Proiectarea translatoarelor
Comunicații de Date
Administrarea rețelelor de calculatoare
Sisteme digitale
Grafică 2D/3D
Aplicații www
Aplicații Android
Aplicații IOS
Aplicații Windows Phone
Gaming
Procesare paralelă și sisteme distribuite în multimedia

AUTOMATICĂ/MECATRONICĂ/ROBOTICĂ
Automotive control
Roboți mobili
Analiză și sinteza dispozitivelor numerice
Automate programabile
Microcontrolere și microprocesoare
Prelucrarea numerică a semnalelor
Prelucrarea și recunoașterea imaginilor
Robotică
Realitate virtuală
Sisteme de achiziție și interfețe de proces
Sisteme de conducere distribuită
Sisteme de comunicație
Sisteme de măsurare și instrumentație
Sisteme hibride
Sisteme hidraulice și pneumatice
Sisteme în timp real
Sisteme integrate
Sisteme critice
Sisteme numerice de reglare
Ingineria reglării automate
Grafică asistată de calculator
Interfețe om-masină

ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII
Electronică industrială
Tehnologii și tehnici TV
Electronică digitală
Electronică de putere
Simularea, modelarea și optimizarea circuitelor electronice
Sisteme senzoriale
Circuite integrate analogice
Circuite digitale
Tehnici numerice de evaluare a parametrilor energetici în regim deformant
Estimare spectrală
Controlul activ al zgomotului
Circuite și sisteme microelectronice
Proiectarea asistată de calculator a circuitelor integrate analogice
Optoelectronică
Identificare modală
Stabilizarea dimensională prin vibrare
Măsurarea mărimilor neelectrice