Fundraising


Claudiu Neacșu

DIRECTOR DEPARTAMENT FUNRAISING

Departamentul de Fundraising al Asociaţiei Studenților în Științe Exacte din Universitatea Timișoara are ca scop şi, totodată, ca domeniu specific de activitate atragerea de parteneriate şi sponsorizări în vederea susţinerii materiale a activităţilor desfăşurate de către asociaţie.

Activitatea departamentală are în vedere atât menţinerea colaborărilor existente cu partenerii Asociaţiei Studenților în Științe Exacte din Universitatea Timișoara, cât şi încheierea de noi parteneriate.