2 % către ASSEUT


Direcţionaţi 2% din impozit spre ASSEUT!

Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea să direcționeze doi la sută (2%) din impozitul pe veniturile obținute în anul 2015 către o entitate nonprofit, unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Acest lucru nu implică niciun cost suplimentar. Este dreptul tău să decizi unde ajung aceşti 2%, iar noi te putem asigura că tot efortul tău, care constă doar în completarea unui formular, nu va fi în zadar.

Banii vor fi investiti in proiectele ASSEUT, căci educaţia non-formală a tinerilor nu este de neglijat. De asemenea, vei sprijini copiii defavorizaţi prin campania „Dăruiește un zâmbet” desfaşurată în fiecare an.

PAŞII CE TREBUIESC PARCURŞI:

Completarea formularului:

  1. Dacă ai venituri numai din salariu completează Declaraţia 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din
    impozitul anual”. Ataşează fişa fiscală primită de la angajator (formularul 210) dacă este cazul.

! Declaraţile se vor depune personal la sediul administraţiei financiare de la domiciliul tău sau pot fi trimise prin poştă !

MENTIUNI:

Denumire entitate non-profit: ASOCIAȚIA  STUDENŢILOR ÎN ȘTIINȚE EXACTE  DIN UNIVERSITATEA TIMIŞOARA

Codul de identificare fiscală: 16540767

Cont bancar: RO53 RZBR 0000 0600 1740 5507

Nu trebuie să calculezi suma reprezentând 2% din impozit. Poţii lăsa casuţa necompletată. Suma va fi calculată de către organele fiscale. Termenul limită de depunere a Cererii 230 este 25 mai 2018.

 

Declarație 230