Cursuri postuniversitare de scurtă durată


UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA -DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ organizeaza in luna OCTOMBRIE / NOIEMBRIE 2017 EDITIA NR 2 a Cursului Postuniversitar de Scurta Durata ( 2 weekenduri) MANAGERUL DE RESURSE UMANE IN ERA DIGITALA.
Ce propunem cursantilor?
       Un program cu informatie valoroasa si aplicabilitate imediata. Cursul se va derula pe parcursul a 2 weekenduri- vineri seara si sambata dimineata
Partea 1.
    Noi provocări în Managementul resurselor umane: Performanţa şi Generația Ipad
Partea 2.
    Impactul digitalizării în Managementul resurselor umane: E-recrutare, E-leadership
 
Cine poate participa?
              Orice absolvent de facultate indiferent de profilul instituţiei de învăţământ superior.
Durata?
              2 WEEKEND-URI ( datele de desfasurare a cursului se vor stabili in functie de solicitarea cursantilor)
DIPLOMA
              Absolventii primesc CERTIFICAT DE ATESTARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE eliberat de catre Universitatea de Vest din Timișoara, sub egida Ministerului Educației Naționale.
 
Taxa: 500 RON (100 RON taxa de inscriere + 400 RON taxa de scolarizare)
 
Înscrierea la acest curs postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă descurta durata se face cu respectarea următoarelor condiţii:
         Solicitantul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, cu următoarele acte:
                  a) fişa tip de înscriere- in atasament;
                  b) copia diplomei de licenţă sau a documentului echivalent acesteia şi copia foii matricole (suplimentului la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia;
                  c) copia certificatului de naştere;
                  d) copia buletinului/cărţii de identitate;
                  e) chitanţa care atestă plata taxei de înscriere.
 
Plata taxei de inscriere se va face pana in data de 1 octombrie 2017. —
 
Rugam, cei interesati, sa completeze fisa de inscriere pentru CURS POSTUNIVERSITAR DE SCURTA DURATA: MANAGERUL DE RESURSE UMANE IN ERA DIGITALA si sa o trimita pe adresele de email: denisabogdana23dec@gmail.comstefan.angel@e-uvt.ro
 
Stefan Angel -DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ