Burse DAAD 2016/2017. Aplică acum pentru Master, Doctorat și cercetare în Germania!


Burse pentru studiu şi cercetare în Germania 

Aplicați acum pentru anul universitar 2016/2017!

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst/Serviciul German de Schimb Academic) oferă burse pentru școli de vară (cursuri de limbă, limbaj de specialitate, cultură și civilizație), studii de master şi stagii de cercetare în cadrul universităţilor din Germania, pentru anul universitar 2016/2017. DAAD finanțează inclusiv programe cu predare în limba engleză.

Termenele limită de depunere a dosarelor sunt:

31 octombrie 2015: burse de masterat pentru artiști. În cadrul acestui program pot aplica absolvenți din următoarele domenii: arhitectură, artă, muzică, actorie, film și design.

– 15 noiembrie 2015: burse de masterat destinate absolvenților tuturor disciplinelor (excl. domeniile artistice și economic), burse de masterat destinate absolvenţilor din domeniul economic, burse pentru un doctorat, stagii de cercetare pentru doctoranzilor şi cercetătorilor din cadrul universităţilor din România.

– 1 decembrie 2015: burse pentru cursuri universitare de vară în Germania, destinate studenților și masteranzilor, care doresc să își aprofundeze cunoștințele de limbă, de limbaj de specialitate și civilizație germană. Informaţii detaliate privind condiţiile de aplicare, actele necesare și cuantumul burselor pot fi consultate pe site-ul www.daad.ro sau în următoarea broșură:

 

DAAD este cea mai mare organizație la nivel mondial care sprijină cooperarea internaţională în domeniul academic. Obiectivele sale principale constau în organizarea și finanţarea schimbului de studenţi și cercetători, informarea în întreaga lume despre Germania ca loc de studiu și cercetare, intermedierea de cadre didactice universitare și încurajarea procesului de internaţionalizare a instituţiilor de învăţământ superior germane. În fiecare an DAAD finanţează stagiile în Germania a peste 600 de studenţi și cercetători români, în cadrul unor programe individuale de bursă și al proiectelor de cooperare instituțională. De asemenea, anual sunt susţinuţi financiar peste 200 de cetăţeni germani, care doresc să studieze, să predea sau să cerceteze în România. În plus DAAD sprijină numeroase proiecte de cooperare academică româno-germană. Volumul finanţării acordate României anual se situează în jurul a Pentru întrebări suplimentare privind comunicatul de presă:

Dieter Müller
mueller@daad.ro
021-310.15.40